Duurzame Projectontwikkeling

Sinds de start verleggen we de grenzen op gebied van duurzaamheid. Ons doel is om werkelijk een duurzame leefomgeving te creƫren in de breedste zin van het woord.

Duurzaam ontwikkelen gaat om gezondheid, veiligheid, mobiliteit, energie en de maatschappelijke waarde van het project.

Sinds de start verleggen we de grenzen op gebied van duurzaamheid. Ons doel is om werkelijk een duurzame leefomgeving te creëren in de breedste zin van het woord. Voor ons gaat duurzaamheid verder het ecologische aspect van bouwen. Het gaat om gezondheid, veiligheid, mobiliteit, energie en de maatschappelijke waarde van het project.

We stellen de bewoner en zijn omgeving centraal, en bedenken betaalbare oplossingen die een minimale ecologische impact hebben gedurende de volledige levenscyclus. Niet alleen het bouwen, ook impact van het bewonen proberen we tot een minimum te beperken.

Energie

We streven steeds naar een E-pijl onder de 20. Met ons recentste project “Kasteellaan” hebben we dit zelfs gereduceerd naar een E-pijl van 0. Door moderne technologieën op een innovatieve manier in te zetten beperken we het energieverbruik van de bewoners. En de energie die toch nog wordt verbruikt wekken we zelf op. Zo zijn we steeds op zoek naar locaties in de nabije omgeving van onze projecten voor de opwekking van clusterenergie in de vorm van zonne- of windparken. Uiteraard ook hier rekening houdend met de biodiversiteit. 

Duurzame mobiliteit

Ook het mobiliteitsaspect maakt deel uit van duurzamer gaan bouwen en wonen. Het idee dat iedereen ten allen tijde over een (elektrische) wagen moet beschikken is achterhaald. 

Bij BK Projecten trekken we volop de kaart van deelmobiliteit om hierin te voorzien. Via deelmobiliteit ben je op elk moment van de dag mobiel, dankzij deelfietsen en deelauto's . Zo hoef je geen wagen meer te bezitten. Deelmobiliteit draagt bij tot het verminderen van de verkeerscongestie in dorpskernen, een betere luchtkwaliteit en zet bewoners aan om sneller voor de fiets te kiezen voor korte afstanden.

Circulaire watersystemen

Duurzaam waterbeheer is niet meer weg te denken in onze projecten. We zorgen ervoor dat regen- en afvalwater hergebruikt kan worden. We benadrukken ook het belang van infiltratie, om de droogte tegen te gaan, en kiezen voor een totaalpakket aan van duurzame wateroplossingen, die aangepast worden aan de specifieke eisen van elk project.